Varför ska jag vara din/er officiant eller föreläsare?

Jag är medlem i förbundet Humanisterna (humanisterna.se) och har den sekulära humanismen som livsåskådning. Det innebär att jag tror på de mänskliga rättigheterna och att alla har rätt till sin egna fria vilja och rätt at bestämma kring sin egna kropp. Jag respekterar alla livsåskådningar, men ingen ska tvingas tillhöra en viss kulturell sedvänja eller livsåskådning. Varje människa har ansvar för sina handlingar och konsekvenserna av dessa.

När du träffar mig så möter du en människa som lyssnar på DIG som individ och på vad DU har att säga. Jag är fri i min tanke och kommer att förmedla en öppenhet där du förhoppningsvis känner att du blir fri i din tanke. Tillsammans gör vi det möjligt. Jag är transparent och delar mycket av mina egna erfareheter vilket gör vårt möte varmt och deltagande. I dag kan vi välja ganska fritt, tycka och tänka som vi vill. Ofta glömmer vi det då många är fast i gamla rutiner. Många går på samma stigar genom livet eller följer strömmen och gör det man förväntas göra av andra.

Jag vill att DU gör Dina val till något som är och blir personligt för Dig och din omgivning och med det skapas goda minnen som alla kan bära med sig vidare i framtiden.

November 2020 utbildade jag mig till certifierad sorgbearbetare via Svenska institutet för sorgbearbetning. Nu håller jag kurser för att hjälpa människor komma vidare i sin sorg, oavsett vad den handlar om.

Jag har utfört många ceremonier och alla mina kunder har varit nöjda.
 

Det Goda Bemötandet

Respekt - att inte känna sig överkörd
Integritet - att inte känna sig kränkt
Inflytande - att arbeta tillsammans
Lyhördhet - att läsa signaler
Vänlighet - "äkta känslor" att vara personlig
Kontinuitet - trygghet, att veta vad man kan förvänta sig.

Vem är jag?

Jag är en kvinna som så många andra har varit med om en hel del i livet. Jag har erfarenheter som jag gärna vill dela med mig utav, erfarenheter som de flesta av er har men som många av er inte talar om. Jag är en enkel människa som hämtar min kraft och energi av det jag har omkring mig, naturen, kärleken, positiv energi från familj, mina vänner och andra människor jag möter. Jag förlorade min lillasyster 2017. Hon var 47 år och dog pga sin diabetes, därför vill jag förmedla kunskap och erfarenheter kring det.

Mina erfarenheter

Jag började arbeta under skoltiden, då inom äldreomsorgen. Jag älskade att möta de gamla som gärna berättade om sina liv och forna dagar. Därnäst började jag som 19 åring i Kriminal-vården. Där stannade jag i 13 år och växte ytterligare som människa. En ung tjej i en tuff miljö som tidigt fick lära sig att stå på sig och bli stark. Flertalet var sexualförbrutare, men några var även livstidsdömda. I min meritlista finns även arbete på skola, skötare inom akutpsykiatrin. Där fick jag möta människor som hade det svårt i livet som många gånger inte ville leva. Innan jag startade eget så arbetade jag dessutom 12 år inom Rättspsykiatrin varav 7 år som sektionsledare. Och 9 månader som chef.

Humaneva vill...

.......finnas för Dig i stunder av livet som känns svåra genom att dela med mig av mina erfarenheter i syfte att stärka dig. Jag vill genom mitt officiantskap göra starten eller slutet av livet till en minnesfylld stund som präglas av den person och personlighet som står i fokus. Jag vill sprida kunskap om diabetes och psykiatri. Ämnen som de flesta av oss vet alldeles för lite om, ämnen som för många är skrämmande. Har vi mer kunskap kanske vi kan rädda några fler liv, eller stötta varandra i situatio-ner som är knutna till problematiken. Jag vill också tala om sorg och det svåra samtalet och vänder mig gärna till företag med den stöttningen.