Officiant vid begravning (inkluderar förberedelsesamtal/möte, framtagning av dikter och musik, korrigeringskorresondens av tal, samt själva ceremonin)
 

4500kr
 
Officiant vid bröllop (inkluderar förberedelsesamtal/möte, framtagning av dikter och musik, korrigeringskorrespondens av tal, samt själva ceremonin)
4000kr

 
Officiant vid namngivning (inkuderar förberedelsesamtal/möte, framtagning av dikter, fadderbrev, framtagning av musik samt själva ceremonin) 2500kr

 
Extra kostnad vid förberedelse utöver det vanliga (tex om ceremonin ska ske på engelska) 450 kr
Föreläsning till företag enligt överenskommelse
Föreläsning till ideella föreningar enligt överenskommelse

 
Tekniskt utrustning för uppspelning av musik finns.

Resekostnad tillkommer vid förrättningar utanför Kungälv enl. skatteverkets regler kring milersättning 

Samtliga priser är inklusive moms.

Specialerbjudande

Om ni är återkommande kund så ges en rabatt enligt följande:

Kund för 2:a gången10%
Kund för 3:e gången15%

Erbjudandet gäller tillsvidare.