Officiant vid begravning (inkluderar förberedelsesamtal, ev framtagning av dikter och musik, ev. korrigering av tal), samt själva ceremonin)
 
3500 kr

 
Extra föreredelsetid inför officiantskap begravning 450kr/tim
Officiant vid bröllop (inkluderar förberedelsesamtal, ev framtagning av dikter och musik, ev korrigering av tal, samt själva ceremonin) 2800 kr
 
Extra förberedelsetid inför officianskap bröllop 400kr/tim
Officiant vid namngivning (inkuderar förberedelsesamtal, diktläsning och eventuell framtagning av musik) 2000 kr
Föreläsning till företag enligt överenskommelse
Föreläsning till ideella föreningar enligt överenskommelse
Tekniskt utrustning för uppspelning av musik finns.
Resekostnad tillkommer vid förrättningar utanför Göteborgs/Kungälv enl. skatteverkets regler kring milersättning 
Samtliga priser är exklusive moms.

Specialerbjudande

Om ni är återkommande kund så ges en rabatt enligt följande:

Kund för 2:a gången10%
Kund för 3:e gången15%

Erbjudandet gäller tillsvidare.