Namngivning


Visste du att.....när du ger ditt barn ett namn oavsett om det sker i ett kyrkligt dop eller vid en egen ceremoni så har det ingen juridisk innebörd. Det juridiska ligger i att man anmäler namn till skattemyndigheten. Man måste alltså inte döpa ett barn eller ha en namngivningsceremoni, men många väljer ändå att ha det för att på så sätt välkomna barnet och göra det lite högtidligt. Man kan då kalla det borgerligt dop, namnkalas, namngivningsceremomi, namnfest, eller barnavälkomnande.

 


En ceremoni skulle kunna se ut så här:
Någon välkomnar gästerna och presenterar faddrarna (om man vill ha några)
Diktläsning
En förälder berättar varför man valt det namnet man valt 
Musik eller sång (kanske gemensamt)
Själva namngivningen uförs men barnet i centrum
Musik eller sång

Jag hjälper er gärna med att vara den som håller i er ceremoni, läser dikter, hjälper er att ta fram fina visor och texter som kan läsas upp av mig eller någon anhörig. Idéerna är många...kanske syskonet ska få vara med och utföra något i ceremonin, kanske man ska ha en liten tipspromenad med frågor om det lilla barnet och en avlutande rad där gästerna skriver något om det lilla barnet som sedan sparas till en eventuell konfirmation/nonfirmation eller student.