Diabetes

Jag har växt upp med en diabetiker-min syster. Den 25/11 2017 dog hon 47 år gammal p.g.a sin sjukdom.  Att leva med denna livslånga och livsfarliga sjukdom är komplext, både för den drabbade och för anhöriga. Allt för många vet i dag alldeles för lite om diabetes. Det måste vi tillsammans ändra på!
Det är lika viktigt att vi får kunskap om diabetes som det är att vi lär oss hjärt/ lungräddning. Det kan hjälpa oss att rädda någon av de 5 som varje dag dör i Sverige p.g.a sin diabetes.

Psykiskt ohälsa

Eller varför ska vi inte istället kalla det psykisk hälsa. Jag tror att vårt mående många gånger handlar om HUR vi hanterar det. Vår hjärna styr över vår kropp och vår hjärna kan vi påverka. Om vi istället väljer ett salutogent (friskt) sätt att se på våra besvär så är förutsättningarna för att vi ska klara belastningarna vi lider av bättre. VI borde fokusera på det vi kan göra istället för det vi inte klarar av.

Det svåra samtalet

Jag vill hjälpa er med att bli säkrare i att hålla det svåra samtalet. Det kan handla om samtal som är känsliga då någon kanske har en missbruksproblematik, är den som sprider negati-vism i arbetsgruppen, ja anledningarna kan vara många. Att lyssna är en konst.....och att lyssna med 4 öron är ännu svårare!!!
Hur gör man det???
Anlita mig så berättar jag.

Jag har en historia att berätta.....jag vill med mina föreläsningar förmedla hur vi med kunskap om dessa ämnen kan få ett bättre och mer öppet och fritänkande samhälle. Där våra rädslor ofta orsakade av okunskap inte längre ska hindra oss i att agera, bemöta eller samtala kring svåra saker i livet. 
Kunskap är makt - motsatsen är okunskap vilket ofta är orsak till konflikter, osämja och missförstånd.
VIll du som företag, skola eller förening att jag kommer och berättar, kontakta mig så skräddarsyr vi ett program som passar just er verksamhet.