Borgerlig konfirmation

Visste du att man i Sverige kan konfirmera sig borgerligt?
Ordet konfirmera betyder att bekräfta och vid en borgerlig konfirmation bekräftar man inträdet i vuxenlivet utan religiösa inslag. Ungdomarna som ska konfirmeras styr mycket kring de ämnen de vill prata om. Det gör man sedan i närvaro av konfirmationsledare från förbundet Humanisterna.
Man lär sig om mänskliga rättigheter, man pratar om attityder och beteenden, identitet, kritiskt tänkande m.m.  Man träffas vid ca sju kvällstillfällen och har en lägerhelg tillsammans. Sedan avslutas konfirmationen med en ceremoni där nära och kära bjuds in. Jag är också ledare vid sådana konfirmationer. Anmäler sig gör man via humanisternas hemsida, humanisterna.se. Eller via e-post konfirmation@humanisterna.se