Så här vackert kan du arrangera det på en borgerlig begravning. Du har många möjligheter att göra det personligt och vackert.

Sorgen är det pris som vi måste betala om vi vill ha närhet, gemenskap, sammanhang och kärlek. Det gör ont när det som var så viktigt inte längre finns tätt intill oss.

GUNNAR GYLLESWÄRD
Ur En bro till framtiden (2015)

Visste du att..... vi i Sverige har en lag (SFS 1990:1144) som säger att alla har rätt att få en värdig begravning och en plats att vila på en allmän begravnings-plats oavsett vilken tro eller livsåskådning vi har. Har den avlidne inte tillräckligt med tillgångar i dödsboet så har kommunen skyldighet att tillse så den avlidne trots det får en värdig begravning. 

Visste du att..... att det finns alternativ till en kyrklig begravning och att du då i princip själv får bestämma precis hur ceremonin ska gå till och hur den ska se ut.

Visste du att..... även om du anlitar en begravningsbyrå så har du själv rätt att välja vem som ska förrätta (utföra) ceremonin.

Vill du att..... ceremonin för din närstående ska bli ett fint sista minne - en ceremoni med vackra dikter, vacker musik i en sal smyckad med saker/blommor som påminner om personen som gått bort.

Vill du att..... den som utför ceremonin gör det med inlevelse, värme och kärlek så att alla i salen verkligen känner att man tar adjö av just din närstående.

Det krävs lite planering..... men det är det värt! Tro mig!

Jag hjälper dig gärna att planera och hålla i er ceremoni, ta fram fina dikter, vacker musik, skriva minnestal m m. Det enda som krävs är att vi träffas så du får berätta lite om den som gått bort och hur ni tänker er att det ska se ut.