Officiant vid begravning (inkluderar en timmas förberedelsesamtal) 3000 kr
Extra föreredelsetid inför officiantskap begravning 450 kr/tim
Officiant vid bröllop (inkluderar en timmas förberedelsesamtal) 2500 kr
Extra förberedelsetid inför officianskap bröllop 400 kr / tim
Officiant vid namngivning (inkuderar en timmas förberedelsesamtal) 2000 kr
Föreläsning till företag enligt överenskommelse
Föreläsning till ideella föreningar enligt överenskommelse
Resekostnad tillkommer enl. skatteverkets regler kring milersättning.
Samtliga priser är exklusive moms.

Specialerbjudande

Om ni är återkommande kund så ges en rabatt enligt följande:

Kund för 2:a gången10%
Kund för 3:e gången15%

Erbjudandet gäller tillsvidare.