Tiden går.................

Ta vara på tiden

Njut av ditt liv

Respektera dig själv men också dina medmänniskor

Jag strävar efter att möta dig i en kundrelation som bygger på förtrolighet. Jag möter dig utifrån ett etiskt moraliskt förhållningsätt som bottnar i en humanistisk livsåskådning.